Managementul deseurilor

Promediu si Managementul deseurilor 

Consideram ca managementul mediului nu consta numai in elaborarea evidentelor privind deseurile generate, a rapoartelor catre autoritatile de mediu, dar si educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor; in definitiv, Gestionarea deșeurilor are ca scop economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile si reducerea generarii de deseuri: In Europa campania de conștientizare sub sigla trei R (Reducere, Refolosire, Reciclare)  a evidentiat cea mai eficientă formă de tratare a deșeurilor ca fiind reciclarea lor, iar Romania prezentului reciclarea este reluată, dar reușita politicii de reciclare ține și de posibilitatea sortării deșeurilor, care trebuie începută chiar din prima fază, prin reducerea generarii de deseuri si colectarea separată a materialelor refolosibile. Ne implicam activ prin respectarea si constientizarea acestor principii.

Aceasta zona implica si conformarea cu obligatiile catre Fondul pentru Mediu, cu tot procesul de eficientizare a generarii si gestionarii deseurilor de ambalaje generate, responsabilitatea pentru acestea si responsabilitatea pentru deseurile din echipamentele electrice si electronice, a uleiurilor uzate, a noxelor si emisiilor, a anvelopelor si bateriilor si acumulatorilor.