Evaluare impact de mediu

…Omul poate stapani natura cat timp tine seama de legile ei.

Studii de Evaluare
a impactului asupra mediului

“…protectia naturii este o masura preventiva de a impiedica ceva rau; reconstructia ecologica o masura curativa de reparare a raului comis” – P. BANARESCU

Planuri
0%
Programe
0%
Etape
0%
Proceduri
0%
Studiu de evaluare a impactului asupra mediului

Asa cum este stabilit prin ”Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe”, evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor și programelor; cu alte cuvinte, este un proces ce are drept scop evaluarea şi identificarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului ale unui proiect/activitate (cu valoare economică), în vederea stabilirii măsurilor de minimizare şi/sau lichidare a acestora.
Procesul incepe cu pregătirea raportului privind impactul asupra mediului, desfăşurarea consultărilor, examinarea de către autoritatea competentă a informaţiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului şi a oricăror informaţii suplimentare, 4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului si includerea concluziei motivate a autorităţii competente în oricare dintre deciziile prevăzute in lege.

Cadrul legal și domeniul de aplicare
Procedura stabilește etapele necesare parcurgerii evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice și private.

Procedura prevăzută integrează, după caz:

– cerințele specifice procedurii de evaluare adecvată a efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

-cerințele specifice procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, care include evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Procedura prevăzută face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public și privat. Etapele prevăzute se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării inițiale a proiectului în vederea obținerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public și privat.