raportarile de mediu

Dupa cum bine se stie, o data cu inceprerea noului an, apar si raporturile de inceput. Pentru a veni in ajutorul dumneavoastra, va propunem o lista de care ar trebui sa tineti cont pentru a evita riscul unor amenzi de mediu.

In functie de activitatea pe care o desfasurati si de conditiile mentionate in actele de reglementare, operatorii economici sunt obligati sa pregateasca si sa depuna o serie de raportari lunare, semestriale sau anuale la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) :

✓ Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a ambalajelor puse pe piata si a deseurilor de ambalaje generate/gestionate conform 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje:

Companiile care pun pe piata produse ambalate provenite din import sau ambalaje achizitionate de pe piata din Romania au obligatia raportarii catre Agentia pentru Protectia Mediului, atat a datelor privind modalitatea de gestionare a ambalaje puse pe piata cat si a cantitatilor de deseuri de ambalaje generate/gestionate la punctele de lucru si predate spre reciclare/valorificare operatorilor economici autorizati. Aceasta raportare se depune in format fizic pana pe data de 25 februarie pentru anul anterior. Aceeasi obligatie o au si colectorii si valorificatorii de deseuri de ambalaje, comerciantii de deseuri de ambalaje, operatorii de salubritate si administratia publica locala

✓ O alta raportare de interes in aceasta perioada este reprezentata de cea privind bateriile si/sau acumulatorii pusi pe piata si a cantitatilor de deseuri de baterii si acumulatori generate/gestionate conform HG nr. 1132/2008.

Termenul de depunere a raportarii catre autoritatile de mediu este data de 28 februarie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata a bateriilor si acumulatorilor.

Producatorii de baterii si acumulatori portabili sau organizatiile colective care actioneaza în numele lor sunt obligati sa intocmeasca o evidenta care sa cuprinda detalii privind tipul, numarul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor portabili introduşi pe piata, ale deseurilor de baterii şi acumulatori portabili colectate, precum şi a punctelor de colectare organizate.

✓ Raportarea echipamentelor electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice conform Ordonantei de urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si ale Ordinului nr. 1223/2005.

Pana pe data de 30 aprilie producatorii/importatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele lor sunt obligati sa raporteze Agentiei Naţionale pentru Protectia Mediului date privind cantitatile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piata, cantitatile, numarul, cantitatea si categoriile de deseuri de echipamente electrice si electronice care au fost colectate prin toate mijloacele si refolosite, reciclate şi recuperate sau exportate.

De asemenea producatorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare şi reciclare a deseurilor de echipamente electrice şi electronice, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005, au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele de identificare a organizatiei colective autorizate cu care au incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

✓ Raportarea catre Autoritatea competenta pentru Protectia Mediului a deseurilor generate/colectate/transportate/comercializate/tratate conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor si a H.G nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Persoanele juridice au obligatia raportarii catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, a tipurilor si cantitatilor de deseuri generate/colectate/transportate/comercializate/tratate.  Aceasta este una dintre cele mai importante raportari care se aplica tuturor agentilor economici indiferent de sectorul de activitate si se intocmeste pentru fiecare locatie in care se desfasoara activitate. Termenul de raportare este  data de 31 martie a fiecarui an pentru anul anterior.

✓ Raportarea anvelopelor noi si/sau a anvelopelor uzate destinate reutilizarii, conform cerintelor H.G nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Producatorii /importatorii de anvelope, agentii economici care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate,

agentii economici care desfasoara activitati de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetics a anvelopelor uzate au obligatia de a raporta catre Agentia pentru Protectia Mediului evidenta acestora cantitativa.

Termenul de depunere a raportarii catre autoritatile competente este data de 15 martie a anului urmator celui in care a avut loc introducerea pe piata/gestionarea.

✓Raportarea uleiurilor produse/importate, proaspete consumate, precum şi a uleiurilor uzate generate/colectate/valorificate/eliminate conform HG nr. 235/2007, art. 5, 7, 8 ,9, 12, 13.

Raportarea pe uleiuri trebuie realizata pana la finalul lunii ianuarie pentru semestrul doi al anului 2019 si presupune incadrarea acestora si o evidenta a cantitatilor de ulei achizitionat, utilizat si ulei uzat generat . Categoriile de agenti economici care au aceasta obligatie sunt urmatoarele: detinatorii de uleiuri uzate, colectorii si valorificatorii uleiurilor uzate, statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor şi de transmisie, producatorii şi importatorii de uleiuri.

✓Am extras mai jos cateva amenzi  la care ne expunem daca nu realizam aceste raportari:

Nerespectarea termenului de depunere a raportarii anvelopelor puse pe piata/gestionate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 – 2000 lei

Nerespectarea termenului de depunere a raportarii deseurilor gestionate anual constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 RON la 30.000 RON.

Nerealizarea evidentei bateriilor si acumulatorilor se sanctioneaza cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei;

pare complicat?

 ProMediu poate realiza toate aceste raportari, fiind o companie dinamica de consultanta de mediu, cu o experienta vasta in portofoliu. Complexitatea legislatiei de mediu impune o cunoastere completa  si o interpretare specializata si eficienta a actelor.

Leave a comment